Parks and Resorts Academy

Med vår interna plattform för utbildningsinsatser, Parks and Resorts Academy, erbjuder vi alla våra medarbetare möjligheten att fördjupa sina kunskaper inom ett område, eller bredda dem till ett nytt.

Aktivt Ledarskap

Det finns många exempel på personer inom Parks and Resorts som har gjort karriär. Medarbetare som börjat med att snurra sockervadd eller manövrera attraktioner och sedan avancerat till värdefulla strategiska poster. Många av våra säsongsmedarbetare blir så småningom servicechefer, via Parks & Resorts Academys ledarskapsprogram, ”Aktivt Ledarskap”. Där skapas förutsättningar för att motivera, engagera och inspirera medarbetare, så att vi gemensamt kan nå önskat resultat.

Gästen i Fokus

En annan uppskattad utbildning hos våra medarbetare är serviceutbildningen Gästen i Fokus. Utbildningen är obligatorisk för alla våra medarbetare och erbjuder värdefull träning i hur vi överträffar våra gästers förväntningar.

Med dessa två utbildningar vill vi säkerställa att varje medarbetare har verktygen, engagemanget och kunskapen att leverera helhetsupplevelser i världsklass, varje gång.

Ett gott skratt förlänger karriären!

Sitemap