En park för alla 

Vi vill leverera upplevelser som är både magiska och hållbara. Det kan vi bara göra genom att vara en park för alla. Så här tänker vi då:

Genom att välkomna människor ur alla åldersgrupper, med ­olika bakgrunder, förmågor och livsöden vill vi vara en park för alla medarbetare och alla gäster. När vi rekryterar letar vi efter intressanta personligheter, inte imponerande cv:n. Med parker som är tillgängliga och erbjuder en mångfald av både upplevelser och utbud kan alla känna sig välkomna – alltid.
   Omsorgen om våra djur vet inga gränser, och genom forskning, bevarandearbete och fältinsatser når den långt utanför våra parker. På så vis är vi en park för alla djur.
   Utanför våra grindar finns ett samhälle för vilket vi vill vara en positiv kraft. Vi delar med oss av det vi kan bäst – glädjespridning – och vi bidrar till den regionala utvecklingen.
   Slutligen: Det vår verksamhet påverkar kan vi också påverka. Bidrar vi till klimatförändringarna kan vi också bidra till att minska dem. Bidrar vi till konsumtion kan vi också bidra till att göra den mer hållbar. På så vis blir vi en park för framtida generationer.
   Den resa vi har påbörjat är både lång och viktig. Här presenterar vi några av de steg vi tagit på vägen mot en hållbar upplevelse.   

Välkommen att följa med.

 

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete!

 

Parks and resorts hållbarhetsredovisning 2016 (GRI-G4)

Hållbarhetsberättelse (populärversion)

Sitemap