Folkbildning

Då Parks and Resorts bedriver djurparksverksamhet är det vår skyldighet, men också vårt kall, att förmedla kunskap. En modern djurpark har en unik möjlighet att öka medvetenheten och kunskapen om djur och natur bland sina besökare. 

Vi betraktar djuren som ambassadörer för sina artfränder i det vilda och vill agera folkbildande i varje steg. Konceptet ”Lärande underhållning” är ett viktigt redskap för att uppnå det. Det omfattar både de besök som görs i privat regi och alla de skolklasser och företag som årligen besöker oss. Här är några exempel: 

• Djurparken är en utmärkt miljö för studier av djurs beteenden och bevarandeproblem. I Furuvik kan bland annat de minsta barnen komma nära djuren, lära sig hur djur fungerar och hur de ska skötas. Syftet är att barnen ska känna empati för djuren och förstå att de kan göra skillnad. Gymnasieelever undervisas i etologi – läran om djurs beteende – och evolutionsbiologi.

• Sedan 1995 finns en egen forsknings- och utbildningsavdelning på Kolmården, som idag har flera anställda biologer i olika roller. Här utbildas tusentals elever årligen. Kolmårdens grundläggande utbildningsverksamhet är en resurs för Sveriges skolor och har till uppgift att sprida kunskap om djur i allmänhet och utrotningshotade arter i synnerhet.

• På Aquaria får eleverna lära sig om vattenlevande djur och deras naturliga miljöer, samt hur människor påverkar djuren och miljön.

• Rovfågelshowen och delfinföreställningen på Kolmården arrangeras bland annat i syfte att förmedla kunskap om den specifika djurarten till våra besökare. Här har besökare möjlighet att komma nära djuren och höra våra kunniga djurvårdare berätta om arten och deras artfränders tillstånd i det vilda.

• Både på Aquaria och i Furuvik är besökare välkomna att följa med på matningar av djuren. Även här berättar biologer och djurvårdare om arten.

Se vår film.

Sitemap