Gåvoskratt för välgörande ändamål

Parks and Resorts affärsidé är glädje och vi har en unik möjlighet att agera glädjespridare. Vi vill säkerställa att även personer som av olika skäl är i särskilt stort behov av att få skratta och glömma vardagen en stund, har möjlighet att göra det. 

Vi har formulerat en strategi för detta initiativ som bland annat är till för att avgränsa oss i vilka organisationer vi stödjer - varför och i vilka sammanhang. Strategin grundar sig i våra värderingar och i vår varumärkesplattform: 

Parks and Resorts parker och nöjesanläggningar ska bidra till att hjälpa utsatta barn i svåra situationer. Målsättningen är att ge sjuka barn eller barn i social och ekonomisk utsatthet en källa till glädje genom att bjuda på upplevelser i våra parker och nöjesanläggningar. Vi stöttar främst organisationer på de lokala marknader där vi verkar.   

Här följer exempel på företag och organisationer som vi har valt att samarbeta med:

• Childhood
• Min Stora Dag
• Barncancerfonden
• Fryshuset, Ensamma Mammor
• Läxhjälpen
• Maskrosbarn

Kolmården, Furuvik samt Aquaria har även en strategi att bidra till och stödja miljöinitiativ av olika slag. Exempel på dessa är:

• KIS (Kolmårdens Insamlingsstiftelse)
• Step for the Future

Sitemap